Veidos - kurser, föredrag, behandlingar, stretch out


S t r e t c h d a n s e n


Allt som är nödvändigt för läkning,
Allt som är nödvändigt för bevarande,
Allt som är nödvändigt för förnyelse,
finns i kroppen.
Livets lag är rörelse.

Vad betyder det?
• Allt i kroppen befinner sig i ständig rörelse
• Rörelsen är det sätt på vilket allting hålls samman, upplöses, repareras och förnyas
• Om rörelsen inte får sitt naturliga utlopp uppstår stagnation, tröghet i muskler, leder och organ
• Genom Stretchdansen lägger vi en grund för att låta rörelsen vitalisera vår kropp
• Stretchdansen är ett verktyg som genom ändamålsenliga mjuka töjningsrörelser renar och undanröjer mekaniska hinder
• Rörelseriktningen är så anpassad att de muskler som ska stretchas harmoniseras med varandra under minsta möjliga motstånd

VEIDOS Stretchdans påminner om Tai Chi och Qigong men är inte det.
Syftet med Stretchdansen kan sammanfattas så här:

a) Utföra töjningsrörelse av muskler och ligament och på det sättet underlätta blod och lymfflödet, vilket i sin tur bidrar till bättre reparation av kroppen, ökad uthållighet och smärtfrihet i leder och muskler.

b) Att lära utövaren styra sina kroppsrörelser i önskad riktning (kroppskontroll).

c) Uppnå ökad elasticitet som bidrar till att förbättra synkroniseringen av ligament och muskler så att dessa inte motarbetar varandra, vilket resulterar till större uthållighet per tidsenhet.

d) Att uppnå ett tillstånd av lugn i samband med stretchdansutövandet och att kunna bibehålla känslan av harmoni efter Stretchdansen.

Inte bara en rörelse
När utövaren av Stretchdansen riktar uppmärksamheten i utövandet av rörelsen och inte tänker på något annat träder denne in i alfavågtillståndet (Alfavågor 14 -7 Hz).
När hjärnvågorna blir långsammare får de jämnare rytm och framträder som regelbundna våglinjer.
Sådana vågor förekommer spontant i tillstånd av avspänning, dagdrömmeri och andra verksamheter där uppmärksamheten inte är riktad på något visst.
Riktad uppmärksamhet i alfa förekommer också i meditation och är ett utmärkt tillstånd för tänkande och problemlösning.
De flesta människor kommer in i alfatillstånd, om så bara för några sekunder, när de sluter ögonen. Alfatillståndet uppfattas som skönt, lugnt och harmoniskt och är förbundet med muskelavspänning och en svag ökning av kroppstemperaturen.

Avsaknaden av stress och spänning i detta tillstånd bidrar till att reparationsarbetet i kroppen effektiviseras avsevärt. Förmågan att använda den inneboende kreativiteten ökar. En lugn glädjande sinnesnärvaro bidrar till att inspirationen och problemlösningsförmågan effektiviseras.
Tänk dig att införliva detta tillstånd i din vardag!

Effekter av Stretchdansen
När Stretchdansen väl behärskas är det ett fantastiskt verktyg till att, närhelst du vill, förvandla stress, oro och irritation till lugn, glädje och sinnesnärvaro.

Man kan utöva Stretchdansen när som helst på dygnet.
• När du känner dig stressad och behöver gå ner i varv
• När du behöver skapa mera energi i din vardag
• När du känner dig stel i muskler och leder
• När du vill arbeta bort din smärta och värk
• När du behöver frigöra kreativitet eller skapa inspirationsstunder
• När du behöver förbereda dig inför aktivitet – fysisk såväl som emotional eller mental

VEIDOS Stretchdans tar inte mycket utrymme i anspråk, du kan med fördel utöva hela Stretchingdansen, eller delar av den, när du vill.
Veidos

Vaksalagatan 45
753 31 Uppsala
018 - 843 89 00

info@veidos.nu