Veidos - kurser, föredrag, behandlingar, stretch out

Utbildningspaketet i Stretchdansen

Grovt uppräknat kan man indela inlärningen av Stretchdansen i tre delar som efterhand integreras så med varandra till en helhet att den ena inte urskiljer sig från de andra.
När du går utbildning i Stretchdans hos oss på VEIDOS närmar du dig färdigheten i Stretchdansens utförande genom bl a:
TEKNIKDELEN - De enskilda övningarna, övningarnas sammansättning, övningarnas individuella anpassningar, detaljjusteringar, övergångar mellan rörelserna
STRETCHINGDELEN - Anatomisk lokalisering, aktiva och passiva aktivitetscykler, individuellt anpassad töjning, vinklar, hastighet, andning, rytm
DANSDELEN – Flöde, rytm, andning, hastighet, meditation och visualisering, tajming, synkronisering och harmonisering mellan övergångar
För att varje deltagare ska kunna tillgodogöra sig de olika delarna på ett, för var och en, ändamålsenligt sätt varvas både teori och praktik.

Teoretisk del:
• Kunskap om skillnaden på rörelse och rörelse
• Kunskap om fysiologiska effekter såsom ökad elasticitet, ökad rörlighet, högre belastningskapacitet, minskad skaderisk, effektivare reparations-processer och snabbare återhämtning
• Kunskap om psykologiska effekter såsom minskad stressnivå, ökat lugn, ökad sinnesnärvaro
• Kunskap om syftet bakom töjningsrörelsen och dess anatomiska effekter

Praktisk del:
• Träning i kroppskontroll och att dressera organismen till önskad aktivitet
• Träning i riktad uppmärksamhet mot ett förut bestämt mål – i det här fallet rörelsen i Stretchdansen
• Ett syfte att bibehålla eller öka elasticiteten och därmed mjukheten i dina muskler och leder
• Att skapa förutsättningar för högre belastningskapacitet och längre uthållighet
• Optimering av rörelsen utifrån maximum av den egna kapaciteten
• Minska på smärta och värk
• Träning i ökad sinnesnärvaro

Terminsvis träning
Efter genomförd utbildning i Stretchdansen föds intresset för fördjupning och utveckling av den egna färdigheten i utövandet. Eftersom det tar lång tid att behärska och rätt utföra Stretchdansen och för att du ska kunna få ut mesta möjliga av din träning erbjuder vi träningstillfällen hos oss på VEIDOS.
Möjligheten att själv träna vidare på Stretchdansen ges varje dag på VEIDOS. För att, utöver egen träning, få hjälp av instruktörer för finjustering och fördjupning ges dessutom varje vecka ett specifikt träningstillfälle avsett endast för Stretchdansare. Under detta tillfälles öppettider kommer du när det passar dig, tränar så länge det passar dig och du gör det i din egen takt, dvs det finns ingen start- eller stopptid eller ledarledd träning som du måste följa. Du kommer och vid behov drar du nytta av och tar hjälp av den instruktör som finns på plats.

Vid terminsvis och regelbunden träning:
Håller du kunskapen vid liv
• Fördjupar och finslipar du din teknik
• Lär du dig att harmonisera rörelserna med varandra
• Skapas ett flöde
• Skapas känsla av lugn, avspänning och mjukhet eftersom du tränar i din egen takt
• Ökar du elasticiteten i dina muskler och leder vilket skapar större rörelsetolerans och högre belastningskapacitet
• Minskar smärta och värk pga mjukare muskler och ligament
• Lär du dig att bli mer fokuserad vilket ökar din effektivitet och problemlösningsförmåga
• Reduceras vardagliga stress- och känslotoppar som annars hindrar din kreativitet, inspiration och glädjeVeidos

Vaksalagatan 45
753 31 Uppsala
018 - 843 89 00

info@veidos.nu