Veidos - kurser, föredrag, behandlingar, stretch out

Utbildning i Stretchdans
Stretchdansen har skapats av och lärs ut av VEIDOS.
Utbildningen består av en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen är nödvändig för att underlätta den praktiska delen. Kunskap om skillnaden mellan koncentration, meditation, kontemplation och illumination, liksom kunskap om rörelsens syfte och de fysiologiska effekterna är nödvändig för genomförandet av den praktiska inlärningen av Stretchdansen. Läs mer under upplägg

Träning ger färdighet
Att bara vara närvarande på utbildningen för att ta del av utbildningens budskap räcker inte. Man måste kunna sanna buskapet själv. Att dressera något nytt kan vara lätt, men det nya som man begriper men saknar förmåga att förstå kan skapa förvirring och ineffektivitet i själva utövandet. Begripandet ger ett litet hum om vad det handlar om. Det är teorin. Förståelsen är summan av praktiskt gjorda erfarenheter. Det är tolkningskunskap som överensstämmer med verkligheten – i detta fall målet med Stretchingdansen.
Förståelsen är summan av lyckade och misslyckade praktiska erfarenheter.

Repetition är all kunskaps moder
Att bara delta i utbildningen ger inte tillräcklig grund för att lära sig Stretchdansen. Man måste träna ofta mellan lektionstillfällena. Det handlar om att kunna dressera organismen så att den med lätthet ska utföra de önskade rörelserna.
Deltagarna får, inkluderat i utbildningsavgiften, en DVD innehållande hela Stretchdansen samt dess övningsmoment. Detta är nödvändigt för att kunna kontrollera att Stretchdans-träningen utförs på rätt sätt mellan lektionstillfällena.

Tränings- och repetitionstillfällen kommer att erbjudas efter grundutbildningen och fortlöpa terminsvis. Repetitörer på grundutbildningen får rabatterad utbildningsavgift plus 10% rabatt för värvning av en ny deltagare till grundutbildningen.

Stretchdansen

Utbildningspaketet, STEG 1 = 7 veckor, 2 tillfällen per vecka
inkl teori+praktik+DVD
1500 kr


Utbildningspaketet, STEG 2
inkl teori+praktik+DVD-fortsättning
1500 kr
Utbildningen pågår just nu.Veidos

Vaksalagatan 45
753 31 Uppsala
018 - 843 89 00

info@veidos.nu